Keka mac os что это такое

Содержание
 1. Keka , архиватор файлов для macOS
 2. Если вы Keka, то купите её в App Store или пожертвуйте через PayPal!
 3. Простая и мощная
 4. Конфиденциальность — это важно
 5. Всё ещё тяжело.
 6. Keka может создавать файлы этих форматов:
 7. И распаковывать эти форматы:
 8. Старые версии Keka
 9. Keka , macOS файлов архиватор
 10. Ако харесваш Keka, просто й дай малко , свали от App Store или дари с PayPal!
 11. Толкова просто, толкова мощно
 12. Акцент върху поверителността
 13. Ако все още е твърде голямо.
 14. Keka може да създава файлове в следните формати:
 15. И разархивирай всички тези формати:
 16. Стари версии на Keka
 17. Keka , il compressore di macOS
 18. Se ti piace Keka, dagli un po’ di , acquistalo su App Store o invia una donazione tramite PayPal!
 19. Così semplice, così forte
 20. La privacy è molto importante
 21. Ancora troppo grande.
 22. Keka può creare archivi in questi formati:
 23. Ed estrarre tutti questi formati:
 24. Versioni precedenti di Keka
 25. Keka , архіватор файлів для macOS
 26. Якщо ви Keka, то купіть її в App Store або пожертвуйте через PayPal!
 27. Проста і потужна
 28. Конфіденційність — це важливо
 29. Все ще важко.
 30. Keka може створювати файли цих форматів:
 31. І розпаковувати ці формати:
 32. Більш ранні версії Keka
 33. Keka , архиватор файлов для macOS
 34. Если вы Keka, то купите её в App Store или пожертвуйте через PayPal!
 35. Простая и мощная
 36. Конфиденциальность — это важно
 37. Всё ещё тяжело.
 38. Keka может создавать файлы этих форматов:
 39. И распаковывать эти форматы:
 40. Старые версии Keka

Keka , архиватор файлов для macOS

архиватор файлов для macOS
Храните больше, делитесь безопасно

Если вы Keka,
то купите её в App Store или пожертвуйте через PayPal!

Покупая Keka в App Store, вы поддерживаете разработчика,
приложение ничем не отличается от версии на сайте, только обновляется через App Store.

Если вам не нравится MAS или вы просто пробуете Keka,
но хотите поддержать проект, вы можете пожертвовать деньги через PayPal.

Простая и мощная

Даже не нужно открывать Keka, чтобы сжать файл, оставьте иконку в Dock и используйте оттуда.
Просто перетащите ваши файлы и папки на иконку в Dock или окно Keka, чтобы создать сжатую версию.

Конфиденциальность — это важно

Передавайте данные более безопасно, создавая зашифрованные паролем архивы.
Используя шифрование AES-256 для файлов 7z files и
шифрование Zip 2.0 для файлов Zip.

Всё ещё тяжело.

Если ваши файлы действительно огромны, и не помещаются в электронное письмо или на сервер,поделите их на части.
Не волнуйтесь, они вновь объединятся в исходный файл 🙂

Keka может создавать файлы этих форматов:

 • 7Z
 • ZIP
 • TAR
 • GZIP
 • BZIP2
 • XZ
 • LZIP
 • DMG
 • ISO
 • BROTLI
 • ZSTD
 • LRZIP
 • AAR
 • WIM

И распаковывать эти форматы:

 • 7Z
 • ZIP
 • ZIPX
 • RAR
 • TAR
 • GZIP
 • BZIP2
 • XZ
 • LZIP
 • DMG
 • ISO
 • BROTLI
 • ZSTD
 • LRZIP
 • LZMA
 • EXE
 • CAB
 • WIM
 • MSI
 • PAX
 • JAR
 • WAR
 • IPA
 • XIP
 • APK
 • APPX
 • XPI
 • WPRESS
 • IS3
 • CPGZ
 • CPIO
 • CPT
 • SPK

На данный момент нет доступных бета-версий.

Старые версии Keka

Рано или поздно ваш Mac устареет и не будет поддерживать
новые версии Keka, но не волнуйтесь , старые версии будут здесь.

22.8 MB | Для Mac OS X 10.9
MD5: ffc36d4310721acb5a39feb554e15de4

17.1 MB | Для Mac OS X 10.5
MD5: 11618415e93059cead2cf68e6bcf4aed

4.7 MB | Для Mac OS X 10.4
MD5: 5b7bb96bbf2fb0987b6796ac4a4cd64f

Keka нужен помощник , чтобы установить себя в качестве приложения по умолчанию.
Просто скачайте и распакуйте его, переместите на рабочий стол и затем откройте.

166 KB | Требуется Mac OS X 10.9 или новее
MD5: a7a95ab814b5e42e4eb0fd032822c980

Источник

Keka , macOS файлов архиватор

macOS файлов архиватор
Съхрани повече, сподели поверително

Ако харесваш Keka, просто й дай малко ,
свали от App Store или дари с PayPal!

Ако купиш Keka от App Store, ще поддържаш разработката,
приложението е същото, като това от този уебсайт, само подновявано от App Store.

Ако не харесваш Mac App Store или искаш да си поиграеш с Keka
и също така харесваш проекта и искаш да дадеш малко любов, можеш да дариш с PayPal.

Толкова просто, толкова мощно

Ти дори няма нужда да отваряш Keka, за да компресираш файл, запази я в Dock и я използвай от там.
Просто провлачи твоите файлове и папки върху Dock иконата или Keka прозореца, за да направиш по-малка тяхна версия.

Акцент върху поверителността

Споделяй сигурно само с парола и създавай криптирани файлове.
Използвайки AES-256 криптиране за твоите 7z файлове и
Zip 2.0 legacy криптиране за твоите Zip файлове.

Ако все още е твърде голямо.

Ако файловете са наистина големи и не се събират на твоят имейл или сървър, просто ги раздели на парчета.
Не се притеснявай, те все още могат да се обединят в един 🙂

Keka може да създава файлове в следните формати:

 • 7Z
 • ZIP
 • TAR
 • GZIP
 • BZIP2
 • XZ
 • LZIP
 • DMG
 • ISO
 • BROTLI
 • ZSTD
 • LRZIP
 • AAR
 • WIM

И разархивирай всички тези формати:

 • 7Z
 • ZIP
 • ZIPX
 • RAR
 • TAR
 • GZIP
 • BZIP2
 • XZ
 • LZIP
 • DMG
 • ISO
 • BROTLI
 • ZSTD
 • LRZIP
 • LZMA
 • EXE
 • CAB
 • WIM
 • MSI
 • PAX
 • JAR
 • WAR
 • IPA
 • XIP
 • APK
 • APPX
 • XPI
 • WPRESS
 • IS3
 • CPGZ
 • CPIO
 • CPT
 • SPK

В момента няма налична бета версия.

Стари версии на Keka

През годините твоят Mac ще остарява и няма да поддържа
най-новата Keka, но се успокой , старите версии ще бъдат тук.

22.8 MB | За Mac OS X 10.9
MD5: ffc36d4310721acb5a39feb554e15de4

17.1 MB | За Mac OS X 10.5
MD5: 11618415e93059cead2cf68e6bcf4aed

4.7 MB | За Mac OS X 10.4
MD5: 5b7bb96bbf2fb0987b6796ac4a4cd64f

Keka за да настрои себе си като програма по подразбиране.
Simply download and extract it, move it to the desktop and then open it.

166 KB | Изисква Mac OS X 10.9 или по-нова
MD5: a7a95ab814b5e42e4eb0fd032822c980

Источник

Keka , il compressore di macOS

il compressore di macOS
Memorizza di più, condividi con la privacy

Se ti piace Keka, dagli un po’ di ,
acquistalo su App Store o invia una donazione tramite PayPal!

Se acquisti Keka dall’App Store, sosterrai lo sviluppo,
l’app è la stessa versione di questo sito Web ma sarà aggiornata sempre attraverso l’App Store.

Se non ti piace il Mac App Store o semplicemente vuoi divertirti con Keka
ma ti piace anche il progetto e vuoi dare il tuo supporto, puoi inviare una donazione utilizzando PayPal.

Così semplice, così forte

Non è nemmeno necessario aprire Keka per comprimere un file, tienilo nel tuo dock e utilizzalo da lì.
Basta trascinare e rilasciare i file e le cartelle sull’icona del Dock o sulla finestra di Keka per creare una versione meno pesante di essi.

La privacy è molto importante

Condividi in sicurezza semplicemente impostando una password e creando file altamente crittografati.
Keka utilizza le specifiche AES-256 per la crittografia dei tuoi file 7z e
le specifiche Zip 2.0 legacy per i tuoi file Zip.

Ancora troppo grande.

Se i file sono davvero enormi e non si adattano alla tua e-mail o al tuo server, basta dividerli in pezzi.
Non ti preoccupare, si ricongiungeranno nuovamente per diventare il tuo file originale 🙂

Keka può creare archivi in questi formati:

 • 7Z
 • ZIP
 • TAR
 • GZIP
 • BZIP2
 • XZ
 • LZIP
 • DMG
 • ISO
 • BROTLI
 • ZSTD
 • LRZIP
 • AAR
 • WIM

Ed estrarre tutti questi formati:

 • 7Z
 • ZIP
 • ZIPX
 • RAR
 • TAR
 • GZIP
 • BZIP2
 • XZ
 • LZIP
 • DMG
 • ISO
 • BROTLI
 • ZSTD
 • LRZIP
 • LZMA
 • EXE
 • CAB
 • WIM
 • MSI
 • PAX
 • JAR
 • WAR
 • IPA
 • XIP
 • APK
 • APPX
 • XPI
 • WPRESS
 • IS3
 • CPGZ
 • CPIO
 • CPT
 • SPK

Non ci sono beta disponibili al momento.

Versioni precedenti di Keka

Nel corso degli anni il tuo Mac diventerà più vecchio e non supporterà
l’ultima versione di Keka, ma tranquillo , le vecchie versioni saranno sempre disponibili qui.

22.8 MB | Per Mac OS X 10.9
MD5: ffc36d4310721acb5a39feb554e15de4

17.1 MB | Per Mac OS X 10.5
MD5: 11618415e93059cead2cf68e6bcf4aed

4.7 MB | Per Mac OS X 10.4
MD5: 5b7bb96bbf2fb0987b6796ac4a4cd64f

Keka ha bisogno di un assistente per impostarsi come applicazione di default.
Basta scaricarlo ed estrarlo, spostarlo sulla scrivania e quindi aprirlo.

166 KB | Richiede Mac OS X 10.9 o superiore
MD5: a7a95ab814b5e42e4eb0fd032822c980

Источник

Keka , архіватор файлів для macOS

архіватор файлів для macOS
Зберігайте більше, ділітесь безпечно

Якщо ви Keka,
то купіть її в App Store або пожертвуйте через PayPal!

Купуючи Keka в App Store, ви підтримуєте розробника,
додаток нічим не відрізняється від версії на сайті, тільки оновлюється через App Store.

Якщо вам не подобається MAS або ви просто пробуєте Keka,
але хочете підтримати проект, ви можете пожертвувати гроші через PayPal.

Проста і потужна

Навіть не потрібно відкривати Keka, щоб стиснути файл, залиште іконку в Dock і використовуйте звідти.
Просто перетягніть ваші файли і папки на іконку в Dock або вікно Keka, щоб створити стислу версію.

Конфіденційність — це важливо

Передавайте дані більш безпечно, створюючи зашифровані паролем архіви.
Використовуючи шифрування AES-256 для файлів 7z files і
шифрування Zip 2.0 для файлів Zip.

Все ще важко.

Якщо ваші файли дійсно величезні, і не поміщаються в електронний лист або на сервер, поділіть їх на частини.
Не хвилюйтеся, вони знову об’єднаються в вихідний файл 🙂

Keka може створювати файли цих форматів:

 • 7Z
 • ZIP
 • TAR
 • GZIP
 • BZIP2
 • XZ
 • LZIP
 • DMG
 • ISO
 • BROTLI
 • ZSTD
 • LRZIP
 • AAR
 • WIM

І розпаковувати ці формати:

 • 7Z
 • ZIP
 • ZIPX
 • RAR
 • TAR
 • GZIP
 • BZIP2
 • XZ
 • LZIP
 • DMG
 • ISO
 • BROTLI
 • ZSTD
 • LRZIP
 • LZMA
 • EXE
 • CAB
 • WIM
 • MSI
 • PAX
 • JAR
 • WAR
 • IPA
 • XIP
 • APK
 • APPX
 • XPI
 • WPRESS
 • IS3
 • CPGZ
 • CPIO
 • CPT
 • SPK

На даний момент немає доступних бета-версій.

Більш ранні версії Keka

Рано чи пізно ваш Mac застаріє і не буде підтримувати
нові версії Keka, але не хвилюйтеся , старі версії будуть тут.

22.8 MB | Для Mac OS X 10.9
MD5: ffc36d4310721acb5a39feb554e15de4

17.1 MB | Для Mac OS X 10.5
MD5: 11618415e93059cead2cf68e6bcf4aed

4.7 MB | Для Mac OS X 10.4
MD5: 5b7bb96bbf2fb0987b6796ac4a4cd64f

Keka needs a helper to set itself as the default application.
Simply download and extract it, move it to the desktop and then open it.

166 KB | Потрібна Mac OS X 10.9 або новіше
MD5: a7a95ab814b5e42e4eb0fd032822c980

Источник

Keka , архиватор файлов для macOS

архиватор файлов для macOS
Храните больше, делитесь безопасно

Если вы Keka,
то купите её в App Store или пожертвуйте через PayPal!

Покупая Keka в App Store, вы поддерживаете разработчика,
приложение ничем не отличается от версии на сайте, только обновляется через App Store.

Если вам не нравится MAS или вы просто пробуете Keka,
но хотите поддержать проект, вы можете пожертвовать деньги через PayPal.

Простая и мощная

Даже не нужно открывать Keka, чтобы сжать файл, оставьте иконку в Dock и используйте оттуда.
Просто перетащите ваши файлы и папки на иконку в Dock или окно Keka, чтобы создать сжатую версию.

Конфиденциальность — это важно

Передавайте данные более безопасно, создавая зашифрованные паролем архивы.
Используя шифрование AES-256 для файлов 7z files и
шифрование Zip 2.0 для файлов Zip.

Всё ещё тяжело.

Если ваши файлы действительно огромны, и не помещаются в электронное письмо или на сервер,поделите их на части.
Не волнуйтесь, они вновь объединятся в исходный файл 🙂

Keka может создавать файлы этих форматов:

 • 7Z
 • ZIP
 • TAR
 • GZIP
 • BZIP2
 • XZ
 • LZIP
 • DMG
 • ISO
 • BROTLI
 • ZSTD
 • LRZIP
 • AAR
 • WIM

И распаковывать эти форматы:

 • 7Z
 • ZIP
 • ZIPX
 • RAR
 • TAR
 • GZIP
 • BZIP2
 • XZ
 • LZIP
 • DMG
 • ISO
 • BROTLI
 • ZSTD
 • LRZIP
 • LZMA
 • EXE
 • CAB
 • WIM
 • MSI
 • PAX
 • JAR
 • WAR
 • IPA
 • XIP
 • APK
 • APPX
 • XPI
 • WPRESS
 • IS3
 • CPGZ
 • CPIO
 • CPT
 • SPK

На данный момент нет доступных бета-версий.

Старые версии Keka

Рано или поздно ваш Mac устареет и не будет поддерживать
новые версии Keka, но не волнуйтесь , старые версии будут здесь.

22.8 MB | Для Mac OS X 10.9
MD5: ffc36d4310721acb5a39feb554e15de4

17.1 MB | Для Mac OS X 10.5
MD5: 11618415e93059cead2cf68e6bcf4aed

4.7 MB | Для Mac OS X 10.4
MD5: 5b7bb96bbf2fb0987b6796ac4a4cd64f

Keka нужен помощник , чтобы установить себя в качестве приложения по умолчанию.
Просто скачайте и распакуйте его, переместите на рабочий стол и затем откройте.

166 KB | Требуется Mac OS X 10.9 или новее
MD5: a7a95ab814b5e42e4eb0fd032822c980

Источник

Mac OS X Hints
Adblock
detector